top of page

HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

 

 

Ve snaze napomoci podnikatelským subjektům, které se zabývají výstavbou, modernizací, rekonstrukcí nebo provozem složitých a nebezpečných technologických celků, nabízíme zhotovení dokumentace pro havarijní plánování v souladu s platnými právními a ostatními předpisy ČR.

Zhotovená dokumentace pro havarijní plánování splňuje požadavky stanovené zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

bottom of page