top of page

PLÁNY REVIZÍ A KONTROL

 

 

Ve snaze napomoci podnikatelským subjektům, které se zabývají výrobou, rekonstrukcemi, opravami a provozem elektrických, tlakových, zdvihacích a plynových zařízení, nabízíme zhotovení plánů revizí a kontrol.

Zhotovujeme plány revizí a kontrol elektrických, tlakových, zdvihacích a plynových zařízení, které jsou v souladu s platnými právními a ostatními předpisy ČR.

Námi zhotovené plány revizí a kontrol elektrických, tlakových, zdvihacích a plynových zařízení splňují požadavky stanovené zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.

bottom of page