top of page

ÚPRAVY STROJŮ

 

 

Nabízíme služby zjišťování a odstraňování bezpečnostních nedostatků na strojních zařízeních, pracovištích a nedostatky pro získání schválení typu zvláštních vozidlech.

Podle požadavků zadavatele navrhujeme případně i provádíme úpravy zjištěných nedostatků pro zajištění bezpečného provozu. 

Označení nebezpečných míst bezpečnostními značkami a pokyny, úpravy přístupových komunikací a pracovních plošin, úpravy ochranných krytů, doplnění (přemístění) vnějšího osvětlení včetně elektroinstalace, označení ovládačů apod.

Zhotovujeme konstrukční dokumentaci úprav provedených na strojním zařízení.

bottom of page