top of page

METODIKA KONTROL TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STROJŮ

Zhotovujeme metodické plány pro kontroly technických zařízení a strojů podle požadavků NV č. 378/2021:

 - před uvedením zařízení do provozu

 - v rámci následné prohlídky zařízení prováděné nejméně jednou za 12 měsíců

bottom of page