top of page

Schvalování zvláštních vozidel
schválení typu pro kategorie R, S a Z a podkategorie SN, SS a SP

VNITROSTÁTNÍ SCHVÁLENÍ TYPU MALÝCH SÉRIÍCH

 - forma evropského schválení cílená na menší výrobce (do 500 ks vozidel za rok)

- výrazně nižší cena oproti "globální homologaci" - EU schválení typu - se stejným výsledkem umožňující prodej v zemích EU

- pro zvláštní vozidla kategorie R (přípojná vozidla) a kategorie S (výměnná tažená zařízení) pro uvedení na trh v dalších zemích EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, v platném znění.

 

VNITROSTÁTNÍ SCHVÁLENÍ TYPU

- pro zvláštní vozidla kategorie R (přípojná vozidla) a kategorie S (výměnná tažená zařízení) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, v platném znění.

- pro zvláštní vozidla podkategorie SS (pracovní stroje samojízdné), podkategorie SN (pracovní stroje nesené), podkategorie SP (pracovní stroje přípojné) a kategorie Z (ostatní vozidla) podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme ověření technické způsobilosti zvláštních vozidel pro provoz na pozemních komunikacích pro účely schválení typu nebo změny schválení zvláštního vozidla podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.

Provádíme analýzu a kompletaci požadované dokumentace pro schválení typu zvláštního vozidla. Vypracováváme zkušební protokol pro MD ČR a navrhujeme a odůvodňujeme případné výjimky z technických požadavků. Podle požadavků zadavatele provádíme úpravy zjištěných nedostatků na stroji a zhotovujeme dokumentaci konstrukční úprav.

Zkušební protokol vypracovaný technickou zkušebnou může být rovněž podkladem pro schválení jednotlivě dovezeného zvláštního vozidla obecním úřadem s rozšířenou působností.

bottom of page