top of page

Schvalování zvláštních vozidel

schválení typu pro kategorie R, S, SN, SS a Z

VNITROSTÁTNÍ SCHVÁLENÍ TYPU MALÝCH SÉRIÍCH

 - forma evropského schválení cílená na menší výrobce (do 500 ks vozidel za rok)

 - až 5x nižší cena oproti konkurencí nabízenému EU schválení typu (globální homologaci) - se stejným výsledkem schválení umožňující prodej v EU.

pro zvláštní vozidla kategorie R (přípojná vozidla) a kategorie S (výměnné tažené zařízení) pro případné uvedení na trh v dalších zemích EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, v platném znění.

 

VNITROSTÁTNÍ SCHVÁLENÍ TYPU

pro zvláštní vozidla kategorie R (přípojná vozidla) a kategorie S (výměnné tažené zařízení), podkategorie SN (pracovní stroje nesené), podkategorie SS (pracovní stroje samojízdné) a kategorie Z (speciální nosiče pracovních adaptérů a jízdní soupravy) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, v platném znění a zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme ověření technické způsobilosti zvláštních vozidel pro provoz na pozemních komunikacích pro účely schválení typu nebo změny schválení zvláštního vozidla podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.

Provádíme analýzu a kompletaci požadované dokumentace pro schválení typu zvláštního vozidla. Vypracováváme zkušební protokol pro MD ČR a navrhujeme a odůvodňujeme případné výjimky z technických požadavků. Podle požadavků zadavatele provádíme úpravy zjištěných nedostatků na stroji a zhotovujeme dokumentaci konstrukční úprav.

Zkušební protokol vypracovaný technickou zkušebnou může být rovněž podkladem pro schválení jednotlivě dovezeného zvláštního vozidla obecním úřadem s rozšířenou působností.

bottom of page