top of page
Služby ikony

Služby BOZP

Postaráme se o vše, co souvisí s bezpečností 

a ochranou zdraví při práci.

POSOUZENÍ SHODY

Ověření bezpečnosti strojních zařízení při jejich dodávání na trh a do provozu.

CERTIFIKACE

Ověření bezpečnosti strojních zařízení v provozu.

MPBP

Místní provozní bezpečnostní předpisy pro zajištění bezpečného provozu zařízení, strojů, vyhrazených technický zařízení, technologických celků a pracovišť.

PŘÍRUČKA KVALITY

Management kvality (jakosti) podle ISO 9001:2015 pro firmy a organizace.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zhotovení návodů k použití pro zařízení, stroje, vozidla a technologické celky.

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zhotovení provozní dokumentace podle zákona č. 250/2021 Sb. a relevantních prováděcích předpisů pro tlakové, plynové, zdvihací a elektrické zařízení.

Bez názvu_edited_edited.jpg

PROVOZNÍ DOKUMENTACE TLAKOVÝCH NÁDOB

Zhotovení provozní dokumentace (dříve pasport) vyhrazených tlakových zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Komplexní servis v oblasti bezpečnostního značení pro zajištění bezpečného provozu.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Posouzení zařízení a prostředí s nebezpečnou výbušnou atmosférou.

POSOUZENÍ RIZIK

Analýza a hodnocení rizik pracovního prostředí a strojních zařízení.

METODIKA KONTROL TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STROJŮ

Zhotovení metodického plánu kontrol zařízení a strojů před uvedením do provozu a v rámci následné kontroly podle NV č. 378/2001 Sb.

METROLOGICKÝ ŘÁD

Zhotovení metrologického řádu pro certifikaci podle ISO 9001 nebo pro příručku kvality.

PŘÍRUČKY BOZP

Zhotovení dokumentace pro řídící pracovníky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

HAVARIJNÍ PLÁNOVANÍ

Zhotovení dokumentace pro havarijní plánování technologických celků.

SMĚRNICE BOZP

Zhotovení dokumentace pro zaměstnavatele ke splnění požadavků zákoníku práce.

ÚPRAVY STROJŮ

Kvalifikované úpravy strojů a zařízení pro zajištění bezpečného provozu.

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Posouzení shody aktivních zdravotnických prostředků (např. elektrického vozíku).

images_edited_edited_edited.jpg

PORADENSTVÍ

Konzultace a odborná podpora v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

bottom of page