top of page

SMĚRNICE BOZP

 

 

Nabízíme vypracování směrnic pro zajištění systému bezpečné práce ve Vaší firmě či organizaci.

Směrnice jsou vypracovány k datu zadání požadavku zákazníka a v den vydání obsahují požadavky platných právních a ostatních předpisů (včetně změn, oprav a novelizací). Obsah směrnic je konkretizován podle specifik, které se vyskytují na pracovištích firmy (organizace).

 

Příklady vypracovaných směrnic:

Směrnice organizace pro zajištění bezpečného provozu kovoobráběcích zařízení.

 

Směrnice organizace pro zajištění bezpečného provozu zařízení pro tváření a dělení materiálů.

 

Směrnice organizace pro zajištění bezpečného provozu dřevozpracujících zařízení.

 

Směrnice organizace pro zajištění bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení (tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových).

 

Směrnice organizace pro zajištění bezpečného provozu zařízení pro skladování sypkých hmot.

 

Směrnice organizace pro zajištění bezpečného provozu tavných nádob pro nahřívání živic.

Směrnice organizace pro zajištění bezpečné manipulace s materiálem a skladování.

 

Směrnice organizace pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců před ultrafialovým zářením při svařování.

Směrnice organizace pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců před hlukem a vibracemi při práci s křovinořezy, řetězovými pilami, vibračními pěchy, apod.

 

Směrnice organizace pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců před prachem a karcinogeny při obrábění listnatých dřevin.

Směrnice organizace pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při nakládání s výrobky obsahujícími azbest.

Směrnice organizace pro provádění vstupních a opakovaných školení zaměstnanců podle profesí.

Směrnice organizace pro poskytování OOPP.

Směrnice organizace pro kategorizaci prací a evidenci rizikových prací.

bottom of page