top of page

METROLOGICKÝ ŘÁD

 

 

Vypracujeme metrologický řád podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů. Tento metrologický řád je vypracován jako vnitřní předpis zaměstnavatele podle § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Práva a povinnosti fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření stanovuje zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy.

Jednou z možností, jak stanovit podmínky zajištující metrologické předpoklady pro správnou činnost měřicích přístrojů, je vypracování interního předpisu organizace, takzvaného metrologického řádu.

 

Metrologický řád by měl obsahovat pokyny a postupy, vedoucí k tomu, aby výsledky měření prováděných revizními měřicími přístroji byly hodnověrné a nezpochybnitelné. Metrologický řád by měl v prvé řadě obsahovat seznam přístrojů používaných pro revizní činnost se stanovením jejich kalibrační lhůty, případně s odůvodněním, proč byla takto stanovena.

Ukázka naší práce:

bottom of page