top of page

PŘÍRUČKA KVALITY

 

 

Vypracujeme příručku kvality (jakosti) podle nových norem ČSN EN ISO 9000:2016,
ČSN EN ISO 9001:2016 a platných souvisejících technických norem. Tato příručka kvality je vypracována jako vnitřní předpis zaměstnavatele podle § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Úspěšné vedení a fungování firmy (organizace) vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým a transparentním způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti firmy (organizace), a to na základě potřeb zainteresovaných stran. Řízení firmy (organizace) zahrnuje management kvality společně s dalšími disciplínami managementu.

Ukázka naší práce:

bottom of page