top of page

POSOUZENÍ SHODY

Pro domácí i zahraniční výrobce a dovozce strojů a zařízení nabízíme posouzení shody stanovených výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, příslušných prováděcích nařízení vlády a přímo použitelných předpisů EU. Certifikát „Posouzení shody strojního zařízení“ je podkladem pro vystavení „EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“ a označení výrobku značkou shody CE. Podle požadavků zadavatele provádíme úpravy zjištěných nedostatků na strojním zařízení a popř. i zhotovujeme konstrukční dokumentaci úprav.

bottom of page