top of page

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

 

 

Pro domácí i zahraniční výrobce a dovozce strojů a zařízení nabízíme posouzení shody stanovených výrobků - zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle NV č. 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh a přímo použitelného předpisu Evropských společenství [směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu].

 

Certifikát „Posouzení shody strojního zařízení určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu“ je podkladem pro vystavení „EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“ a označení výrobku značkou shody CE a Ex.

Vypracujeme dokumentaci o ochraně před výbuchem podle NV č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ukázka naší práce:

 

bottom of page