top of page

NÁVOD K POUŽITÍ

 

Ve snaze napomoci podnikatelským subjektům, které se zabývají zemědělskou, lesnickou, komunální, stavební, zemní, výrobní, servisní a opravárenskou činností, nabízíme zhotovení návodů k použití pro jednoduché stroje a zařízení až po složité technologické celky (např. posklizňové linky, pyrolýzní zařízení, kogenerační jednotky, atd.).

Zhotovujeme návody k použití a rovněž provádíme doplnění a úpravy návodů k použití, podle platných právních a ostatních předpisů ČR a EU.

Námi zhotovené návody k použití splňují požadavky na zhotovení podle EN 82079-1:2012 zavedena v ČSN EN 82079-1:2013 Zhotovování návodů k použití – Strukturování, obsah a prezentace – Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky.

Ukázka naší práce:

bottom of page