top of page

MPBP

 

Nabízíme vypracování místních provozních bezpečnostních předpisů (MPBP) - pracovních a technologických postupů pro bezpečné používání různých strojů a zařízení podle platných právních a ostatních předpisů ČR.

MPBP zahrnují oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí apod.

Jsme schopni vypracovat MPBP pro:

- vyhrazené technické zařízení (tlakové, plynové, elektrické, zdvihací)

- zemědělské a lesnické stroje

- komunální stroje

- stavební a zemní stroje

- výrobní linky, linky a zařízení pro plynulou dopravu materiálu (dopravníky)

- obráběcí a tvářecí stroje

- elektronická zařízení

- zařízení do výbušného prostředí

- technologické celky

- a další

Ukázka naší práce:

bottom of page